Sustine Bad Politics
arhiva stiri
starea vremii
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
ANUNTURI UMANITARE
Big Brother
Asociatia Civic Media si avocatii atentioneaza: Mai sunt doua zile. Respingeti in scris noul card de sanatate cu cip. Seful Colegiului Medicilor avertizeaza: Cardul este un pericol la adresa cetateanului. Mai mult, pe blogurile Victor Roncea si Mihai Rapcea
Aciduzzul | 20 ianuarie, 2011 | 0 comentarii | 279 vizualizari |
(1 voturi )

Exprimati-va dezacordul fata de noul card de sanatate cu cip, solicitand o alternativa. Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contact: Calin Alexandru 0213072566

Afisat de la 11-01-2011 pana la 10-02-2011 HG norme card 11 ian 2011

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro.
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ (21 ianuarie)

Model de cerere catre Ministerul Sanatatii

Catre
Ministerul Sanatatii

In atentia Domnului Ministru al Sanatatii

Subsemnatul ………………………… cu domiciliul in …………………………, va solicit sa dispuneti introducerea in proiectul privind Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii din 18 noiembrie 2010 a posibilitatii unei altenative la cardul de sanatate electronic a unui card de sanatate (document) non-electronic.
Va amintim promisiunea facuta de a oferi alternativa celor care nu doresc sa primeasca cardul de sanatate cu cip (in conformitate cu intrebarile si raspunsurile) consemnata in documentul intitulat „Minuta 18.11.2010_8678_6520.doc”, urmare a dezbaterii publice avand ca tema proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii din 18 noiembrie 2010.

Citam din documentul amintit, prezentat integral mai jos:

Intrebare Victor Roncea, Civic Media:

– Cum se va respecta dreptul la alegere, respectiv daca sunt persoane care din diverse motive, din convingeri religioase nu doresc cardul cu cip? Nu ne intereseaza detaliile tehnice ci doar ce alternativa ne veti oferi?

Cristian Anton Irimie, secretar de stat MS:
– Vom respecta dreptul la alegere al cetateanului si vom cauta o formula de inlocuire a cipului. […]

Intrebare Victor Roncea, Civic Media:
– Ce variante avem daca refuzam cardul?

Cristian Anton Irimie, secretar de stat MS:
– Vom oferi varianta dovedirii calitatii de asigurat si fara acest card, vom gasi o cale de mijloc… Am notat toate propunerile dumneavoastra şi le vom avea in vedere.

In completarea argumentului referitor la convingeri religioase, pe considerentul respectarii dreptului la intimitatea vietii si confidentialitatea informatiilor cu caracter personal, solicitam introducerea unei altenative de document non-electronic.

Semnatura: ………………………
Data……………………………….

Minuta: 18.11.2010

Tema: proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ca urmare a solicitarilor primite din partea societatii civile in vederea realizarii unei dezabateri publice pe aceasta tema, in data de 18.11.2010 a avut loc la sediul Institutului National de Sanatate Publica intâlnirea dintre reprezentantii Ministerului Sanatatii, ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate şi reprezentanti ai societatii civile.

Reprezentantii Ministerului Sanatatii care au participat la aceasta dezbatere au fost:

– Domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat, Ministerul Sanatatii
– Doamna Dana Eftimie – consilier Directia Juridica şi Contencios, Ministerul Sanatatii
– Doamna Liliana Mihai – director Directia juridic, contencios şi acorduri internationale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
– Domnul Marius Stupu – consilier Directia sisteme informatice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
– Doamna Aurelia Dreve – consilier Directia generala economica, Ministerul Sanatatii
– Domnul Daniel Verman – consilier Directia asistenta medicala
– Doamna Mihaela Oancea – consilier Secretariatul General Ministerul Sanatatii.

Din partea societatii civile au participat:
– Domnul Catalin Georgescu – Asociatia pentru Apararea Libertatilor Publice
– Domnul Victor Roncea – Asociatia Civic Media
– Domnul Bogdan Manolea – APTI
– Doamna Maria Nicoleta Andreescu – APADOR – CH
– Domnul Dan Mihai – APADOR – CH
– Domnul Mihai Tanasescu – Asociatia Româna Anti SIDA
– Preot Filoteu Balan – Manastirea Petru Voda, Neamt
– Doamna Minerva Zenaida Cobeanu
– Doamna Maria Adriana Popa
– Domnul Dan Matei
– Doamna Ileana Alexe – doctorand
– Doamna Lucuta Olga
şi altii

Din partea mass-media:

– Doamna Mariana Dragota – Viata Medicala
– Doamna Marilena Frâncu – Radio România Actualitati
– Doamna Liana Subtirelu – Realitatea TV
– Doamna Simona Popa – Adevarul
şi altii

Dezbaterea publica a fost deschisa de catre domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie, cu prezentarea motivelor care au stat la baza initierii proiectului de act normativ, respectiv:

In Europa, o serie de state utilizeaza cardul national de sanatatate (ex: Belgia, Franta, Austria, Slovenia). Prin utilizarea cardului de asigurari de sanatate se creaza şi un confort pentru pacienti, deoarece faciliteaza accesul la serviciile publice, acesta fiind singurul document menit sa probeze calitatea de asigurat fara a fi necesare prezentarea altor documente – spre exemplu adeverintele de la angajator. Prezinta totodata o mai mare siguranta in stocarea datelor medicale ale pacientilor.

Actualmente, potrivit dispozitiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinta sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Legea nr.95/2006 prevede faptul ca acest card este unul distinct de cardul european de asigurari de sanatate şi va fi emis prin intermediul sistemului informatic unic integrat.

Prin urmare, implementarea şi distributia cardului national de asigurari sociale de sanatate va fi efectuata prin sistemul informatic unic integrat (SIUI). De asemenea, având in vedere ca informatiile actuale din SIUI privind asiguratii au devenit suficient de stabile şi credibile şi datorita evolutiei SIUI catre o noua arhitectura, incepând cu acest moment, este posibila din punct de vedere tehnic şi functional emiterea cardului national de asigurari sociale de sanatate. La momentul in care a fost aprobata Legea nr. 95/2006, directia de management era orientata catre descentralizarea deciziei şi a operatiunilor, acest fapt a determinat o constructie in oglinda atât a normelor ce stau la baza reglementarilor de business privind functionarea asigurarilor sociale de sanatate cât şi la functionalitatile care au stat la baza constructiei sistemului informatic.

1. Se vor introduce o serie de date complementare care vor completa setul de date minimale existente pe cardul national de asigurari sociale de sanatate in vederea obtinerii in caz de urgenta a unui tablou clinic cât mai cuprinzator. De asemenea, informatiile adiacente vor face referire la situatia asiguratului in relatie cu medicul de familie sau cu familia, precizându-se existenta unui set de date pe cardul national de asigurari sociale de sanatate, precum şi pe cip-ul acestuia.

2. Introducerea mecanismului de suportare de catre asigurat numai a contravalorii produsului card şi a cheltuielilor aferente distributie la domiciliul acestuia. Prin introducerea sistemului de coplata a cardului national de asigurari sociale de sanatate va scadea presiunea financiara pe Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate care nu ar putea sustine nici lansarea şi nici intretinerea unui sistem de carduri.

3. Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national de asigurari sociale de sanatate, care prezinta acest document la data acordarii respectivelor servicii, in conditiile prevazute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. Persoanele asigurate au obligatia prezentarii cardului national de asigurari sociale de sanatate in vederea acordarii serviciilor medicale de catre furnizorii aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate. Neprezentarea cardului conduce la acordarea acestor servicii, contra cost, cu exceptia serviciilor prevazute la art. 220, respectiv urgente medico-chirurgicale şi boli cu potential endemo – epidemic.
Ministerul Sanatatii este deschis dialogului; reprezentantii Casei Nationale prezenti la aceasta şedinta publica vor raspunde intrebarilor tehnice.

Intrebare:

cardul se distribuie persoanelor peste 14 ani?

Cristian Anton Irimie:
– Da, se elibereaza şi cartea de identitate la vârsta de 14 ani iar copii pâna la 14 ani se considera asigurati fara plata contributiei;

Dan Matei:
– problema este cip-ul continut in acest card de sanatate
– cine poate citi datele inscrise pe acest card? pacientul le poate vedea?

Marius Stupu:
– vor fi un numar de 98.000 de cititoare de card corespunzatoare medicilor de familie şi spitalelor care acorda servicii
– pe card sunt inscrise date minimale pentru sistemul de urgenta, date scrise de catre medicii de familie, informatii referitoare la plata contributiei

Dan Matei:
– daca pe card sunt trecute informatii referitoare la plata contributiei, atunci aceste date vor trebui actualizate; consideram ca actualizarea acestor date constituie o problema majora

Cristian Anton Irimie:
– in proiectul de act normativ publicat pe site-ul ministerului am prezentat mai multe solutii şi aşteptam propunerile dumneavoastra
– in ceea ce priveşte actualizarea datelor aveti dreptate

Dan Matei:
– o parte din datele medicale de pe card sunt stabile, de ex. Grup sanguin, dar altele se modifica şi necesita actualizare
– propunem ca datele de pe card sa fie citite doar de medici, caz in care nu mai este nevoie de cip şi nu mai este nevoie nici de acest card national, cardul european fiind suficient
– propunem ca datele de pe card sa fie cele care sunt in sistemul informatic al CNAS, respectiv SIUI, cu toate ca şi acesta are probleme de confidentialitate dar se pot perfecta
– de ce este nevoie de cip, ce are in plus acest cip fata de SIUI_

Marius Stupu:
– cipul constiutie o cheie de identificare in sistem, o semnatura digitala care atesta prezenta in sistem atât a medicului cât şi a pacientului, confirma acordarea serviciului medical
– am estimat ca prin introducerea cardului national in sistemul de sanatate se va inregistra o reducere a cheltuielilor cu 400 milioane de euro

Intrebare Victor Roncea:
– cum se va respecta dreptul la alegere, respectiv daca sunt persoane care din diverse motive, din convingeri religioase nu doresc cardul cu cip? Nu ne intereseaza detaliile tehnice ci doar ce alternativa ne veti oferi?

Cristian Anton Irimie:
– vom respecta dreptul la alegere al cetateanului şi vom cauta o formula de inlocuire a cipului

Preot Filoteu Balan:
– in anul 2009 am lansat un semnal credincioşilor pentru a nu accepta cardul electronic
– se doreşte ca acest sistem de sanatate sa fie accesibil tuturor
– ce aveti de câştigat din implementarea acestui card?

Cristian Anton Irimie:
– este un mecanism suplimentar de control al evidentelor medicale

Preot Filoteu Balan:
– spitalul a fost şi este o institutie creştina iar biserica a acordat totdeauna ajutor sufletesc
– dupa iesirea din sistemul comunist era de aşteptat introducerea unor cursuri de antropologie care sa vorbesca despre trup şi suflet
– relatia dintre medic şi pacient ar trebui sa fie tratata cu mai multa apropiere şi nu ca acesta relatie sa fie redusa la un numar
– ar trebui ca atunci când oricum sunt probleme in sistem sa nu le complicam noi şi mai mult
– ce se intâmpla atunci când informatiile de pe cip sunt greşite, daca aparatele se viruseaza, daca se produce o pana de curent?

Cristian Anton Irimie:
– este adevarat ca spitalele au fost in preajma bisericilor insa au fost sustinute financiar prin donatii importante; in trecut exista eforia spitalelor, al carei patrimoniu daca ar putea fi reintregit ar fi de mare ajutor sistemului de sanatate
– cu privire la datele care ar putea fi inregistrate greşit pe card grup, Rh, aceste greşeli se corecteaza pentru ca se verifica oricum inainte de orice
– introducerea cardului de sanatate nu are ca scop urmarirea persoanelor ci doar verificarea acordarii serviciilor medicale, iar datele respective sunt operate doar de medici; cadrul nu impiedica accesul la tratament şi nici nu altereaza relatia medic-pacient, este de fapt o confirmare a prezentei pacientului la medic

Intrebare Victor Roncea:
– ce variante avem daca refuzam cardul?

Cristian Anton Irimie:
– vom oferi varianta dovedirii calitatii de asigurat şi fara acest card, vom gasi o cale de mijloc

Bogdan Manolea:
– daca cipul face identificarea pacientului la medic, atunci SIUI devine inutil
– nu au fost estimate costurile pentru introducerea acestui card
– proiectul de act normativ nu mentioneaza date referitoare la siguranta datelor cu caracter personal
– ce ne puteti spune despre licitatia Imprimeriei Nationale cu o valoare de 28 de milioane euro pentru acest card?

Cristian Anton Irimie:
– am reglementat aspectul referitor la protectia datelor cu caracter personal
– Imprimeria Nationala este unitatea de achizitie centralizata pentru cele 28.000 de cititoare estimate ca necesare
– in acest moment costurile nu pot fi estimate

Catalin Georgescu:
– daca nu puteti face o estimare a costurilor vom incerca sa o facem noi
– exista documente de politica publica sau alte documente justificative care va obliga sa introduceti acest card din anul 2011?
– propunem o consultare publica a cetatenilor şi amânarea termenului de implementare
– ce anume tehnologie se foloseşte?

Cristian Anton Irimie:
– reglementarea privind implementarea cardului national de sanatate a fost prevazuta in Legea nr.95/2006 inca din anul 2006 şi pâna in prezent nu am avut nici o reactie;
– am notat toate propunerile dumneavoastra şi le vom avea in vedere

Dan Mihai:
– sustinem toate propunerile formulate pâna acum şi vom transmite şi propuneri scrise

Va multumim pentru participare, toate propunerile dumneavoastra vor fi analizate şi eventual preluate in continutul actului normativ.

Mai mult la: Victor Roncea, Mihai Rapcea

Adauga un comentariu!

Nume (necesar)

Website


*

Editoriale din aceeasi categorie

Autor: Aciduzzul | 6 martie, 2016 | 0 comentarii | 9894 vizualizari | 9 voturi

Site-urile americane sustin ca hacker-ul roman supranumit Guccifer, extradat recent in Statele Unite, ar fi fost gasit mort in celula in care ese incarcerat, la scurt timp dupa ce ar fi disparut din celula, ulterior interogarii acestuia de catre FBI. Informatia vine la scurt timp dupa ce FBI a anuntat ca nu recomanda procurorilor americani […]

Autor: Aciduzzul | 17 ianuarie, 2015 | 0 comentarii | 480 vizualizari | 6 voturi

Ce urmăresc băieţii de mai jos cu aprobarea unor proiecte de lege în regim de urgenţă? Cine sunt ei, cine îi dirijează şi unde vor să ajungă? Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, Calea Europeană, Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie, Asociaţia pentru Transformare Europeană, Asociaţia Atlantică a Tinerilor Lideri Politici, Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret”, […]

Autor: Aciduzzul | 15 ianuarie, 2015 | 1 comentarii | 528 vizualizari | 2 voturi

Cei care vor renunta la libertatea esentiala pentru a dobandi o farama de siguranta pe moment nu merita nici libertate, nici siguranta (Benjamin Franklin) Gata, acum ca a cam trecut si isteria “atentatului sangeros” Charlie Hebdo, hai sa vedem si cu ce scop a fost la cale. Evident, dupa cum ne-am obisnuit deja de la […]

Autor: Aciduzzul | 11 ianuarie, 2015 | 0 comentarii | 1244 vizualizari | 4 voturi

Faptul că dispozitivele psihotronice au ajuns atât de avansate încât pot menține într-o stare de letargie populația unei întregi țări, de exemplu, nu mai reprezintă o surpriză pentru cei avizați…Desigur, foarte mulți v-ați întrebat probabil cum de este posibil ca într-o țară ca România, jefuită și umilită de decenii, oamenii să nu fie în stare […]

Autor: Aciduzzul | 9 ianuarie, 2015 | 0 comentarii | 154 vizualizari | 2 voturi

“Cei care vor renunţa la libertatea esenţială pentru a dobândi o fărâmă de siguranţă pe moment nu merită nici libertate, nici siguranţă” Benjamin Franklin Ungureanu despre atentatele de la Paris: Este un moment critic pentru viitorul construcţiei europene. Fostul premier şi ministru de Externe Mihai Răzvan Ungureanu consideră că, după atentatele de la Paris, UE […]

Ofera o donatie
Dacă vrei să contribui și tu, poți dona aici:
fii aproape de noi
Conferinta_AGROstandard
PUB
web design profesionist
Red Moon Media
CAMPANII bp
Atitudine Contemporana
Televiziunea Copiilor
Le Pre
1984 George Orwell
Televiziunea Copiilor
piata BIO
alimente organice
internet manipulation techniques
Adauga banerul de partener Badpolitics pe site-ul tau bad politics
bad politics

2009 - 2024 © BadPolitics