Sustine Bad Politics
arhiva stiri
starea vremii
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
ANUNTURI UMANITARE
Editorialele editiei
Bancescu minte si fura cu nerusinare!!! (english below) – comunicat Grupul Social pentru Apararea Drepturilor Animalelor(A.D.A.)
Aciduzzul | 30 august, 2014 | 1 comentarii | 167 vizualizari |
(2 voturi )

Huliganul lui Oprescu se agață cu disperare de sacul cu 7 milioane de euro din bugetul Primăriei, continuă să prindă și să omoare câini, continuă să umfle cifre, în ciuda deciziei instanței de a suspenda normele de aplicare a Legii 258/2013, în ciuda opoziției din partea societății civile, în ciuda nenumăratelor plângeri penale din partea activiștilor pentru drepturile animalelor, în ciuda faptului că pentru încălcarea acestei sentințe judecătorești și a multor alte abuzuri, Oprescu și Guvernul Ponta sunt acum în vizorul Parlamentului UE, la sesizarea europarlamentarului german de la Tierschutzpartei, Stefen Eck. Declarația lui Băncescu cum ca „eutanasierea” ar fi permisă de lege, normele neavând nimic de a face cu omorârea câinilor, este o minciună. ASPA nu are acum nici un temei legal în baza căruia să continue programul de prindere și ucidere a câinilor fără stăpân.

Nu este vorba de nici o interpretare, legea nu se interpretează, ea se aplică!

Pentru cei cărora încă le este neclar acest lucru, redăm mai jos textul legii:

OUG 155/2001 devine din ordonanță de urgență prin completări și modificări ulterioare Legea 258/2013. Această lege, conform Articolului V, nu poate funcționa decât prin norme de aplicare. Articolul V: In termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va emite normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. Aceste norme au fost emise prin HG nr 1059/2013, adică aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013.

Se specifică clar că este vorba de normele OUG devenită Legea 258 prin modificare și completare. În data de 20 iunie 2014, Curtea de Apel București dispune prin hotărârea 1982/2014 suspendarea executării HG nr 1059/2013 până la pronunțarea instanței de fond. Prin legea 544/2004, Legea contenciosului administrativ, încheierea de suspendare este executorie de drept.

Mai pe înțelesul tuturor, mai puțin pe înțelesul primarului Oprescu, orice activitate de capturare și ucidere a câinilor fără stăpân la ora actuală până la o altă sentință dată de Curtea de Apel nu are nici un cadru legal, deci devine INFRACȚIUNE tocmai pentru că încalcă o hotărâre judecătorească.

Încăpățânarea hingherului-șef al Primăriei de a încălca legea are un motiv temeinic: cei 7 milioane de euro care i-au fost încredințați de Oprescu. Schema deturnării banului public de către ASPA este una foarte simplă, atât de simplă încât să poată fi pusă în aplicare de un rudimentar ca Băncescu și trepădușii pe care-i are în subordine, Ancuța și Treeroiu:

-la momentul începerii programului de prindere și ucidere, Primăria declarat un număr de 65.000 de câini pe străzile Capitalei, deși la această cifră impresionantă nu s-a ajuns în urma unui studiu profesionist, făcut de o companie independentă, cu expertiză în domeniu, ci de SRI, adică de foștii colegi ai tatălui lui Oprescu, de vecinii lui din Primăverii, de gașca lui de securiști. NUMĂRUL DE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN DIN BUCUREȘTI ERAU DE CEL PUȚIN DOUĂ ORI MAI MIC DECÂT CEL ANUNȚAT DE SRI.

-serviciile de capturare și ucidere a câinilor sunt externalizate către firme partenere, firme obscure, fără expertiză în domeniu. Firmele încasează 220 lei/câine capturat (+ TVA), în condițiile în care capturarea unui câine așa cum o fac ASPA și firmele partenere în acest moment – fără personal calificat și instruit, fără substanțe tranchilizate, în mod barbar și traumatizant pentru câini – nu trebuie să coste mai mult de 10 lei, potrivit Organizației Vier Pfoten. CEA MAI MARE PARTE A BUGETULUI ASPA ESTE DIRECȚIONATĂ CĂTRE SERVICIILE FIRMELOR PARTENERE.

-numărul câinilor capturați este umflat pe hârtie, lucru posibil și la îndemâna acestei instituții, deoarece nu există o bază de date cu câinii capturați și aceștia nu sunt microcipați decât dacă sunt adoptați. NUMĂRUL REAL AL CÂINILOR PRINȘI ȘI OMORÂȚI DE ASPA NU POATE FI VERIFICAT, ÎN LIPSA UNEI BAZE DE DATE ȘI A UNUI SISTEM INFORMATIC DE MONITORIZARE A CÂINILOR PRELUAȚI DE ECARISAJE.

Ce permite această gravă încălcare a legii, motivată de milioanele de euro la care Băncescu nu vrea să renunțe nici măcar cu prețul unor anilor de închisoare la care va fi condamnat? Paranoia. Paranoia lui Oprescu, care trăiește cu iluzia că voturile se numără în cadavre de câini, că în ciuda voinței a 65% din populația României, care se opune uciderii in masa a cainilor,el va fi considerat salvatorul copiilor Bucureștiului. Că masacrul, jaful și rușinea la care supune acum o țară întreagă vor fi uitate după ce Capitala se va umple din nou de câini, în mai puțin de un an de la alegeri.

Andra Dădău,
Purtător de cuvânt
Grupul social pentru Apărarea Drepturilor Animalelor – A.D.A

Contact: +40722862869
———————————————————————

PRESS RELEASE

Bancescu Lies and Steals Shamelessly

Oprescu’s thug desperately clings on the 7 million City Hall budget, he continues to catch and kill dogs and to declare false and exaggerated numbers, despite the court’s decision to suspend the rules for the application of Law 258/2013, despite the opposition of the civil society, despite the numerous criminal complaints from animal rights activists, despite the violation of the court orders and many other abuses, despite that Oprescu and the Ponta government are now targeted by the EU Parliament, from referral of Tierschutzpartei German MEP, Stefen Eck.
Bancescu’s statement that the “euthanasia” is permitted by law, the rules having nothing to do with killing dogs, is a lie. ASPA has now no legal basis under which to continue their program of catching and killing stray dogs.

There is no room for any interpretation, the law is not to be construed, and it applies!

For those who still find this unclear, we quote below the text of the law:

GEO 155/2001 emergency ordinance and subsequent amendments to Law 258/2013 additions. This law, according to Article V, can only be implemented by rules. Article V: Within 15 days from the date of entry into force of this Act, the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority will issue rules for the application of Government Emergency Ordinance no. 155/2001 approving the management program of stray dogs, approved with amendments and completions by Law no. 227/2002, as amended, and the amendments made by this Act.

This law was passed by the Parliament of Romania, according to art. 147 paragraph (2) with respect to Art. 75 and art. 76 paragraph (1) of the Romanian Constitution. These rules were issued by GD 1059/2013 that approval rules for the application of GEO 155/2001, approving management program of stray dogs, published in Monitorul Oficial, Part I, no. 829 of 23.12.2013. It is clear that it is the rule that became Ordinance amending and supplementing the Law 258. On June 20, 2014, the Court of Appeal decision has suspended the GD 1059/2013 1982/2014. The law 544/2004, the Law on Administrative end suspension is enforceable by law.

More understandable, and less understandable Mayor Oprescu, any activity of catching and killing stray dogs currently up to another judgment given by the Court of Appeal has no legal framework, so IT IS A CRIME because it violates a judgment.

The stubbornness of the dogcatcher in chief to break the law has a real motivation: the 7 million euro that Oprescu entrusted him. The scheme of the misappropriation of public funds by ASPA is very simple, so simple that it can be implemented by rudimentary persons like Bancescu and his subordinates, Ancuţa and Treeroiu:

-when they started the catching and killing program, The Bucharest City Hall declared a total of 65,000 dogs on the streets, although this figure was not confirmed by any professional study, done by an independent company, with expertise in the field, but the SRI (Romanian Information Service, the former Securitate, that Oprescu’s father worked for as a general), the former colleagues of Oprescu’s father, his neighbours from Primaverii, (Ceausescu’s neighbourhood), the Securitate crew. THE REAL NUMBER OF THE STRAY DOGS IN BUCHAREST WAS OF AT LEAST TWICE LOWER THAN THE ONE ADVISED BY SRI.

-the dog catching and killing services are outsourced to partner companies, obscure companies, without any expertise in the field. These companies receive 50 euros for each captured dog, while the capture of a dog as do ASPA and partner companies at the moment – without any qualified and trained staff, without substance tranquilizers, in a barbaric and traumatic manner for the dogs – should not cost more than 2 euros, according FOUR PAWS International Organization. MOST OF THE SERVICES OF ASPA ARE DIRECTED TO THE PARTNER COMPANIES.

-the number captured dogs was inflated on paper, which is possible and available to this institution because there is no database of captured dogs and they do not wear a microchip unless they are adopted. THE REAL NUMBER OF THE DOGS CAUGHT AND KILLED BY ASPA CAN NOT BE VERIFIED, BECAUSE THERE IS NO INFORMATICADATABASE AND INFORMATION SYSTEM MONITORING DOGS.

What allows this serious violation of the law, motivated by the millions of euros that Bancescu does not want to give up, even at the cost of years of prison to be sentenced? Paranoia. Oprescu’s paranoia, who has the illusion that the votes are counted in dog dead bodies, and, despite the will of 65% of the Romanian population, it will be considered the saviour of the children of Bucharest. That the massacre, spoliation and shame that a whole country is a subject now will be forgotten after the city will refill with street dogs in less than a year after the elections.

One comment

  Adauga un comentariu!

  Nume (necesar)

  Website


  *

  Editoriale din aceeasi categorie

  Marius Șerban Odată cu intrarea într-o nouă stare de criză, după ce tocmai am ieșit din una de alertă, pentru că, nu-i așa, starea de continuă criză este singura formulă prin care mai poate fi controlată cât de cât o populație debusolată, anomizată, se vântură tot felul de versiuni de proiecte de lege, prin care, […]

  Autor: Aciduzzul | 10 martie, 2021 | 3 comentarii | 346 vizualizari | 5 voturi

  Legea vaccinarii obligatorii a fost adoptata in UNANIMITATATE in comisia de santate din Camera Deputatilor. Adica au votat-o toate “partidele” politice, fara exceptie! Chiar daca au fost aduse sute de amendamente fata de varianta adoptata acum doi ani de Senat, ce sa vezi, s-a pastrat neatins un articol, cu ginion, articolul 13 care prevede la […]

  Autor: Aciduzzul | 1 decembrie, 2020 | 2 comentarii | 426 vizualizari | 1 vot

  Niciodata in intreaga sa istorie statul si poporul roman, atat cat a mai ramas, nu au fost atat de aprope de extinctie ca acum. Practic, acum se joaca viitorul Romaniei intr-un context politic international extrem de nefavorabil. Lipsa de reactie inseamna acum, pur si simplu, extinctie! Practic, toate partidele, cu exceptia Partidului Noua Romanie (PNR) […]

  Autor: Aciduzzul | 1 decembrie, 2020 | 1 comentarii | 135 vizualizari | 2 voturi

  Partidul Noua Romanie (PNR) considera ca Justitia din Romania este una dintre cele mai corupte institutii publice, fapt confirmat de sondajele de opinie, deciziile contradictorii si arbitrare ale magistratilor avand repercursiuni catastrofale asupra oamenilor si decredibilizand semnificativ statul roman, si asa in disoulutie. PNR sustine cu tarie o lege prin care magistratii sa fie trasi […]

  Autor: Aciduzzul | 29 noiembrie, 2020 | 1 comentarii | 224 vizualizari | 2 voturi

  Partidul Noua Romanie (PNR), sustinut de Miscarea Civica Frontul Alfa, sustine ca este o problema de siguranta nationala, in contextul crizei economice fara precedent care va lovi Romania, confiscarea averilor ilicite, investigarea surselor averii afisate, cu precadere pentru demnitari si functionarii publici, audit pentru verificarea datoriei publice a Romaniei, reintroducerea pedepsei cu moartea si majorarea […]

  Ofera o donatie
  Dacă vrei să contribui și tu, poți dona aici:
  fii aproape de noi
  Conferinta_AGROstandard
  PUB
  web design profesionist
  Red Moon Media
  CAMPANII bp
  Atitudine Contemporana
  Televiziunea Copiilor
  Le Pre
  1984 George Orwell
  Televiziunea Copiilor
  piata BIO
  alimente organice
  internet manipulation techniques
  Adauga banerul de partener Badpolitics pe site-ul tau bad politics
  bad politics

  2009 - 2023 © BadPolitics